fbpx

Yrkesskolan Vamia gav oss ett utmanande uppdrag: hur ska man berätta för ungdomar om olika utbildningar på ett sätt som når fram till dem och får dem att ansöka om studieplats på Vamia. I planeringen utgick vi från tanken att det kan vara svårt att söka till en viss utbildning om man inte förstår vilken yrkesbana man har framför sig efter studierna. Vi skapade ett koncept som bygger på idéen ”Karvan verran parempi” och som humoristiskt kretsar kring mustaschen. De olika utbildningsalternativen beskrevs på ett klart och tydligt sätt genom att visa vilka karriärmöjligheter de olika utbildningarna ger.

Räckvidd 99 %

Visningar 8 200

I planeringen utgick vi från tanken att det kan vara svårt att söka till en viss utbildning om man inte förstår vilken yrkesbana man har framför sig efter studierna.