fbpx

SRV Välkommen till jobbet

Vi hade glädjen att tillsammans med SRV föra fram goda nyheter: trots att corona prövar oss alla och många branscher är i gungning, så bygger och nyanställer SRV. En stark orderstock betyder att det finns gott om jobb nu och framöver. SRV bygger allt från privata hem till nationellt viktiga projekt så som skolor och sjukhus. 

 Kampanjen byggdes visuellt upp kring ett förbudsmärke som gjordes välkomnade. C2-teamet skötte, förutom planeringen, även all animering. Kampanjen gjordes med en mycket snäv tidtabell och har fått ett bra mottagande. Trafiken på vår hemsida mångdubblades”, berömmer SRV:s kommunikations- och marknadsföringschef Maija Karhusaari.