fbpx

Kundens behov

Då Kristinestads näringslivscentral skulle förnya sin resebroschyr ville man som Finlands enda Cittaslow-stad ännu tydligare lyfta upp det lugna livet och gästvänligheten i småstaden.

Tidtabellen utgjorde en utmaning i och med att broschyren beställdes veckan före jul och behövdes redan andra veckan i januari i två versioner på totalt fyra språk (SV/FI och EN/DE).

C2s lösning

Som i alla våra projekt arbetade vårt grafiker + copywriter-team i tätt samarbete för att få till en fungerande helhet där text, bilder och layout förmedlar samma känsla. Texten skrevs först på svenska och översattes sedan med varsam hand för att broschyren skulle kännas lika inbjudande på alla fyra språk.

Eftersom samarbetet med kunden löpte smidigt gick projektet att genomföra inom utsatt tidtabell. Rykande varm från tryckeriet testades broschyren direkt på en resemässa i Tyskland där den togs väl emot.

Fantastiskt snabb och bra service. Trots vår verkligt snäva tidtabell så fungerade samarbetet med C2 utmärkt, och vi fick en jättefin broschyr.

Angelique Irjala, VD, Kristinestads näringslivscentral