fbpx

Kundens behov

Jättepandorna Pyrys och Lumis flytt till Finland gjorde att hela landets blickar riktades mot den nya hemstaden. Ähtäri stad ville ta tillvara på den nationella synligheten på ett så effektivt sätt som möjligt inte bara i djurparkens utan i hela stadens marknadsföring.

C2s lösning

I samarbete med Ähtäri stad skapade vi en långsiktig plan för brandmarknadsföringen som inleddes med en brandförnyelse. Be Like Panda-marknadsföringskonceptet och sloganen utgick från att pandorna behöver just en så lugn och ren levnadsmiljö som Ähtäri kan erbjuda – och som därmed också är ett bra ställe för människor att bo på. Serien med de individuella budskapen utformades så att marknadsföringen och kommunikationen för Ähtäri stad blev ännu mer tydlig och enhetlig.

Som en del av brandförnyelsen planerade vi ett enhetligt visuellt uttryck för Ähtäri stad och turismföretaget Visit Ähtäri. I enlighet med Be Like Panda-konceptet planerade och förverkligade vi också brandfoton, -videon och en tryckt tidning.