fbpx

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Mainostoimisto C2 Advertising (jäljempänä ”C2”) Y-tunnus 1875573-5 Hovioikeudenpuistikko 15 C 37 65100 VAASA

Rekisterinpitäjän edustaja ja tämän yhteystiedot
Toimitusjohtaja Milla Monola 0400 963 547 milla@c2.fi

Rekisterin nimi
C2n asiakkaiden suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilörekisteriä voidaan käyttää C2n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa suostumuksensa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja C2n potentiaalisista yritysasiakkaista/-prospekteista:
• Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), ammatti/arvo, asema ja vastuualue(et) yrityksessä ja näiden tietojen muutostiedot sekä muut rekisteröidyn yksilöivät tiedot
• Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot
• Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot (kuten esimerkiksi ammatilliset kiinnostuksen kohteet)
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään suoramarkkinointilistoille rekisteröidyn omalla suostumuksella liittyen, C2n asiakkaiden avainhenkilöistä asiakastyön yhteydessä tai potentiaalisten asiakasyritysten erilaisiin julkisiin lähteisiin perustuen. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä, väestörekisteristä sekä muista vastaavista julkisista luetteloista ja rekistereistä sekä yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista tai yksityisistä lähteistä.

Tietojen luovutus
C2 voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja on mahdollista siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin C2 huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Tiedot kerätään rekisteripalveluntarjoajan C2lle eriteltyihin tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisilla keinoilla suojattuja.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle (yhteystiedot rekisteriselosteen alussa). Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee C2n yritysasiakkaiden suoramarkkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.