fbpx

Asiakkaan tarve

Oy Prevex Ab on Euroopan johtavia vesilukkovalmistajia, jolla on tehtaat sekä Suomessa että Puolassa. Prevexin kelpaa ylpeillä innovatiivisista ja helppokäyttöisistä tuotteistaan, mutta yrityksen haasteina ovat brändin ja LVI-tuotteidensa tekeminen tunnetuksi ja kiinnostavaksi. Aiemmin vain paikallisesti toimineen perheyrityksen kasvu ja toiminnan laajentaminen myös Suomen ulkopuolelle aiheutti uusia tarpeita mm. esitemateriaalien ilmeen ja sisältöjen yhtenäistämiseksi ja uudistamiseksi sekä toimenpiteitä uuden me-hengen luomiseksi.

C2:n ratkaisu

Yhteistyö Prevexin kanssa aloitetiin perusteellisella kartoituksella, ydinviestien kiteyttämisellä ja markkinointitoimenpiteiden ja kanavien suunnittelulla. Uudistimme Prevexin kotisivut (suomi-ruotsi-englanti) visuaalisesti ja sisällöllisesti täysin, ja loimme yritykselle sen osaamista ilmentävän itsevarman, rennon ja humoristisen kerrontatavan. Samaa kerrontatapaa käytimme myös Prevexille toteuttamassamme yritysvideossa ja johdonmukaisesti myös kaikissa muissa asiakkaalle tehdyissä materiaaleissa ja sisällöissä. Päivitimme kansainvälistyneen yrityksen esitemateriaalit luomalla keskenään linjassa olevat ja helposti tunnistettavat visuaaliset tyylit eri kohderyhmille sekä panostamalla erottuvaan tyyliin myös tekstitasolla. Yrityksen tunnettuutta ja henkilöstön yhteen hitsautumista olemme alkaneet edistää tuottamalla Prevexille monipuolista LinkedIn-sisältöä ja laadukkaita brändikuvia.

Prevex

Loimme yritykselle sen osaamista ilmentävän itsevarman, rennon ja humoristisen kerrontatavan