fbpx

Matkailualle tarvitaan töihin ihmisiä, joilta löytyy kielitaitoa, asiakaspalvelukykyä ja halua työskennellä eri kulttuurien parissa. Matkailudiilille toteuttamassamme kampanjassa nostetaan esiin suoraan kuvaukseen sopiva, mutta harvoin tässä yhteydessä puhuteltu ryhmä: maahanmuuttajat.

Kampanjan erottaa välittömästi muista eräs keskeisimmistä matkailualalla vaadittavista ominaisuuksista: kielitaito. Rajoittamalla suomen kielen käytön kampanjan nimeen herätetään niin kieltä osaavan kuin osaamattomankin huomio. Yhden huomio saadaan varmasti, kun häntä puhutellaan suoraan. Toisen mielenkiinto taas herää, kun tutussa ympäristössä yhtäkkiä vastaan tuleekin viestejä vieraalla kielellä. Kampanja toteutuskieliksi valikoitiin isoimpien maahanmuuttaja- ja matkailijaryhmien kieliä: venäjä, ruotsi, viro ja kiina. Kampanjan kuvastossa potentiaalisia matkailualan työntekijöitä houkuteltiin kampanjasivustolle yhdistämällä erikieliset viestit perinteisiin suomalaisiin maisemiin.

Huomioimme kampanjassa myös maantieteelliset eroavaisuudet: esimerkiksi Itä-Suomen ulkomainonnassa painotimme paikallisesti eksoottisia ruotsinkielisiä julisteita.

Kampanja näkyi katukuvassa laajasti ympäri Suomea ja kuului radiossa kansallisesti, sosiaalista mediaa unohtamatta.

Kaiku-radiomainoskilpailun vuoden 2018 yhteiskunnallinen radiomainos

Tuomaristo perustelut valinnalle:

”Tämän kategorian voittajassa ihastuttaa erityisesti kampanjan älykäs ja erottuva idea, jossa pyritään herättämään kuulijassa huomio käyttämällä radiospottien toteutuskielinä maahanmuuttaja- ja matkailijamaiden kieliä. Näiden kielien puhujia myös matkailuala itsessäänkin tarvitsee. Oivaltava mainossarja erottuu ja kompaktiudessaan siinä mennään suoraan asiaan – lopulta toki suomen kielellä. Mainos herättää myös niissä puhuttujen kielten osaajien huomion.”

Ulkomainonnan lisäksi kampanja kuului suurimmilla kansallisilla radiokanavilla ja näkyi sosiaalisessa mediassa.