# Yhdistä sisältömarkkinointi myyntiprosessiin

23.10.2015

sisältömarkkinointiSisältö on moottori, joka saa yrityksen myyntiprosessiin lisää potkua. Sisältö on keskustelun aloittaja, kiinnostuksen herättäjä sekä myynnin ja uudelleenoston viimeistelijä. Tämän vuoksi sisältömarkkinoinnin kannattaa linkittyä myyntiprosessiin.

Tehokkaan myynnin saavuttamiseksi yrityksen tulisi keskittyä tunnistamaan asiakas mahdollisimman nopeasti. Jotta yrityksesi pystyy ylipäätään myymään, on tunnettava asiakkaat: mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita, mitkä ovat heidän senhetkiset tarpeet ja mikä saa heidät ostamaan?

Kaikki lähtee asiakkaan tunnistamisesta. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa asiakastietojen kerryttämisen ja rikastuttamisen myyntiprosessin eri vaiheissa – aina huomion herättämisestä ostotapahtumaan ja jälkimarkkinointiin. Tavoitteena on saada myyntiprosessin aikana tarkempi kuva kuluttajasta vaihe–vaiheelta, jotta häntä voidaan ohjata soveltuvilla sisällöillä myyntiprosessissa eteenpäin. Erinomaisena kuluttajan identifioimisen pohjana toimii yleisesti sähköposti.

Kuluttajatiedot ja ostoprosessin vaiheet sisältömarkkinoinnin ja myynnin tukena

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on, että jokainen sisältö on jollakin tapaa asiakkaalle hyödyksi. Kun sisältömarkkinointi pystytään paloittelemaan sopimaan eri myyntiprosessin eri vaiheisiin, saadaan sisältömarkkinointi palvelemaan myyntiä paremmin. Asiakkaalle näytetään myyntiprosessin eri vaiheissa toimintaa tukevaa sisältöä ja näin nopeutetaan prosessissa eteenpäin. Monet kansainväliset verkkokaupat ovat onnistuneet tässä erinomaisesti — kuluttajat saavat eri tyyppistä sisältöä huomion herättämisessä, harkintavaiheessa ja sitouttamisessa oston jälkeen.

Tämä vaatii strategista sisältösuunnittelua ja mittaamista. Kun kuluttajan liikkeitä ja kiinnostuksen kohteita seurataan verkkokaupassa, saadaan käyttäytymisestä ja preferensseistä dataa, jonka avulla kohdentaa sisältöjä ja tuotteita, jotka miellyttävät kuluttajaa yhä paremmin. Näin potentiaaliselle asiakkaalle näytetään aina uusia sisältöjä, kun kuluttaja etenee myyntiprosessissa eteenpäin. Käy järkeen, ettei esimerkiksi talviurheiluvarusteita kiinnostuneelle kuluttajalle kannata välttämättä näyttää erä- ja kalastustarvikkeita koskevia sisältöjä, ellei kuluttaja toisin osoita.

Osista kokonaisuuksiin

Kuluttajien tarpeita ja mielenkiintoja tutkimalla on mahdollista muodostaa sisällölle eri aihealueita, joita kohdennetaan eri myyntiprosessin vaiheisiin kuluttajasta kerätyn datan avulla. Esimerkiksi, mikäli asiakkaana on terassin rakentaja, tulisi markkinoijan ensiksi herättää rakentajan inspiraatio esittelemällä eri rakennusvaihtoehtoja ja sitä kautta siirtyä tuotteisiin ja rakennusvaiheiden opastukseen sekä lopulta valmistuneen terassin ylläpitoon tai sisustamiseen. On muistettava, vaikka kuluttajalla olisi sama päämäärä ja kiinnostuksen kohteet, vaihtelevat kuluttajien tarpeet juuri ostoprosessin eri vaiheissa.

Yksittäisten, vakioitujen sisältöjen sijaan, kuluttajien tulisi nähdä sisältösarja, jossa jokainen yksittäinen sisältö vastaa parhaiten kuluttajan senhetkistä tarvetta eli palvelee.

Tärkeää on siis kohdistaa datan avulla ja näyttää kuluttajille sisältöjä, jotka vauhdittavat asiakasta ostoprosessissa eteenpäin. Esimerkiksi Facebookin ja Googlen mainontapaneelit tarjoavat kuluttajien tunnistamiseen ja sisältöjen kohdentamiseen tarvittavia työkaluja.

Oletko kiinnostunut myyntiä tehostavasta sisältömarkkinoinnista, joka vie kuluttajan kohti ostoa? Ota yhteyttä Mikkoon, niin olet askeleen lähempänä.