# Sisältöstrategialla julkaisukanavat kuntoon

15.12.2015

Asiakkaiden ajasta ja huomiosta tappelee moni, minkä vuoksi yleistä sisältöä tarjoava kaikille kaikkea -tyyli ei toimi. Jos yrityksen tuottama sisältö ei tunnu asiakkaasta kiinnostavalta ja relevantilta, se ei sitouta seuraamaan yrityksen kanavia ja tehty työ on turhaa.

Lähtökohtana tehokkaalle toiminnalle on viimeisen päälle hiottu sisältöstrategia. Ilman sisältöstrategiaa sisältöjen kanssa lipsutaan helposti vain siihen, mikä itsestä tuntuu kiinnostavalta tai mikä on virallinen yrityslinja – pahimmassa tapauksessa tarjoillaan kaikille kaikkea. Sisältöstrategia johdetaan yrityksen markkinointisuunnitelmasta, jossa määritellään tavoitteet ja kohderyhmät, jotka puolestaan määräävät kanavavalinnat. Kanavakohtaisesti mietitään kohderyhmää, sille asetettua tavoitetta sekä niiden myötä muodostettavia sisältöjä.

Juttelimme luovan johtajamme Mikon kanssa sisältöstrategian tekemisestä.
– Somessakaan ei voi tarjota kaikille kaikkea, vaikka kuinka mieli tekisi, Mikko tiivistää.
Tehokkain kanava on suunniteltu puhuttelemaan yhtä selkeää kohderyhmää. Tehokkuus tarkoittaa kanavan luonteen mukaista toimintaa ja sitä kautta kohderyhmälle mielenkiintoisen sisällön tuottamista. Eri kanavissa voidaan puhutella eri kohderyhmiä ja siten hyödyntää jokaista kanavaa. Joskus kahden kohderyhmän puhuttelu onnistuu samassa kanavassa, mutta on selvää, ettei yhteen kanavaan voi upottaa sisältöä kaikille.

Tutustu kohderyhmääsi

On tärkeää miettiä, millaista sisältöä kohderyhmäsi tarvitsee. Pitääkö sille kertoa hinnasta, janoaako se tietoa vai kiinnostaako yrityksen tarina? Kohderyhmää ymmärtää parhaiten, kun sen kuvailee auki. Pelkkä ikä ja asuinalue harvoin kertovat ihmisestä riittävästi. Kannattaa käyttää aikaa perehtyäkseen myös siihen, mistä omat asiakkaat ovat kiinnostuneita ja miten he käyttävät eri some-kanavia. Kun tuntee asiakkaansa, sisältöstrategiankin hiominen on sujuvaa. Kohderyhmän tunteminen on tärkeää myös oikeanlaisen visuaalisen tyylin löytämiseksi. Esimerkiksi eri-ikäisiset ovat tottuneet hyvinkin erilaiseen kuvalliseen kerrontaan.

Vaasan K-raudan kohdalla testasimme, kuinka kohderyhmä tulisi Instagramissa rajata. Aluksi sisältöjä tehtiin kaikille K-raudan kohderyhmille ja sisältöjen toimivuutta arvioitiin. Nopeasti kävi selväksi, ettei kaikkien kohderyhmien puhuttelu toimi ja yksi kohderyhmistä reagoi sille tuotettuihin sisältöihin aina parhaiten. Aiempaa tiukempi rajaus ja visuaalisen linjan muokkaaminen kohderyhmän itseänsäkin käyttämään suuntaan tuottaa selkeästi parempaa tulosta, vaikka tavoiteltavan kohderyhmän koko pienenikin.

– Kun malttaa keskittyä oleelliseen, tulokset usein paranevat ja tavoitetut asiakkaat saavat heitä oikeasti kiinnostavaa sisältöä, kiteyttää Mikko.