# Onko brändipallo tuttua kauraa?

19.05.2014

Brändin rakentaminen on kokonaisvaltaista työtä kohderyhmien ihmisien käyttäytymisen muuttamiseksi. Brändin rakentamista ja nykyajan markkinointia voidaan mallintaa kuviolla, joka pitää sisällään käytännössä kaikki yrityksen tekemisen.

Brändipallo rakentuu kolmesta rakennuspalikasta: 1) yrityksen tuotteista ja/tai palveluista, sekä kaikesta tuotteiden tekemiseen ja toimittamiseen liittyvästä 2) yrityksen ihmisistä, heidän asenteestaan, arvoistaan ja ajattelumalleistaan, sekä 3) viesteistä, joita yritys antaa ulos asiakkailleen tarkoituksella tai tarkoittamattaan. Viestit käsittävät siis kaikki sanalliset, visuaaliset, reaktiiviset ja proaktiiviset sekä kaikissa kanavissa kommunikoitavat viestit.

Brändipallon toimivuus heijastuu kaikkiin asiakaskohtaamisiin. Viestintä rakentaa omia mielikuviaan, kun taas tuotteista ja palvelusta yhdessä henkilökunnan asenteen kanssa pöhistään asiakkaat keskuudessa yritykselle maine. Pallon keskiössä on yrityksen määrittelemät brändin kulmakivet. Mitä vähemmän ylimääräistä tavaraa tarttuu matkalta mukaan, sen paremmin yrityksen haluamat viestit menevät läpi yllä mainittujen kolmen osa-alueen kautta.

Aikaisemmin ero maineen ja mielikuvien rakentamisessa oli selkeä. Viestintä ja mainonta lupasivat mitä lupasivat ja tuote yhdessä tekemisen kanssa hoiti lunastuksen omassa kolossaan kiltisti. Tänä päivänä, kun meidät on opetettu olemaan yhteydessä brändeihin somessa, chatissa, puhelimella ja sähköpostilla, kuluttajakohtaamisia tapahtuu huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Kuluttajat voivat jakaa kokemuksiaan innokkaasti erilaisten somealustojen kautta ja olla yhteydessä yrityksiin samaan aikaan vaikka kuinka monen eri kanavan kautta. Yritys ei voi enää kontrolloida sitä, mitä postataan tai missä, saati milloin, asiakas kertoo omia tarinoitaan ja kyselee vaikeita kysymyksiään. On pakko olla hereillä ja palvella koko ajan monessa paikassa yhtä aikaa.

Viestinnän, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja jälkimarkkinoinnin rajat ovat kaatuneet. Markkinoinnin tehtävä on enemmän ja enemmän sisältöjen ja palvelun kautta saada ihmisten keskustelu mahdollisimman lähelle yrityksen tavoitetilaa ja ydinajatusta. Markkinoinnin tehtävä on antaa ideoita ja luvata oikeanlaisia asioita, mutta lopulta kaikkein tärkeintä on se, että lupaukset pystytään myös lunastamaan tuotteen tai palvelun kautta. Markkinointiviestit ovat yhä enenevissä määrin tulleet palvelun ja sisältömarkkinoinnin tasolle – enää viestit eivät ole pelkkää lupaamista, vaan palvelemista.

Markkinointiviestintää suunniteltaessa tulee siis olla erittäin hyvin perillä siitä, mitä asiakas ajattelee markkinoitavasta tuotteesta, yrityksestä tai palvelusta. Mikä on asiakkaan maailmankuva ja viitekehys? Millaista markkinointia yrityksen asiakas haluaa kuluttaa? Miten voimme jatkuvat kommunikoinnin kautta palvella näitä tarpeita ja sitä kautta rakentaa myös markkinoinnilla ja viestinnällä yrityksen mainetta?

Sisältömarkkinointi tekee markkinoinnista osan kulutuskokemusta. Ihmiset viettävät mielellään aikaa markkinointisisältösi parissa ennen ostopäätöstä. Siksi tehokkaaseen viestiin ja hyvään sisältöön kannattaa panostaa.

Tuukka