# Miten AdWords- ja Display-mainonta pelittää?

09.09.2015

AdWords- & Display-mainonta

AdWords- ja Display-mainontaa tehdään Googlen eri verkostoissa, joissa voidaan tavoittaa yli 90 % verkon käyttäjistä tarkasti ja kustannustehokkaasti. Mainonta Googlen verkostoissa on erityisen tehokasta myös siksi, että mainontaa voidaan toteuttaa reaktiivisesti eli niin, että asiakkaasi etsii jo valmiiksi verkosta hänelle mainostettavaa tuotetta, palvelua tai muuta tietoa.

Reaktiivisuus tarkoittaa, että hyvin toteutetut AdWords ja Display-mainokset eivät tunnu verkon käyttäjälle sattumanvaraiselta tyrkytykseltä, vaan ne tarjoavat senhetkiseen tarpeeseen aidosti relevanttia tietoa.

Toimiva ja siksi usein hyödynnetty ratkaisu on käyttää sekä AdWordsilla luotuja tekstimainoksia että Display- eli bannerimainoksia. Tällöin verkon käyttäjä näkee verkkokäyttäytymiseensä perustuvia tekstimainoksia suoraan Googlen hakutuloksissa ja lisäksi bannerimainoksia muilla nettisivuilla vierailleessaan.

Siinä missä AdWords-mainokset ovat tekstipohjaisia, Display-mainoksissa voidaan hyödyntää niin kuvia, videota, animaatiota kuin ääntäkin tai näiden yhdistelmiä. Tekstimainokset soveltuvat erityisen hyvin verkon käyttäjän tavoittamiseen juuri kun tämä tekee mainoksiin liittyviä Google-hakuja. Display-mainoksilla puolestaan voidaan esimerkiksi tavoitella brändille ja sen tuotteille näkyviä mainospaikkoja suosituilla verkkosivuilla.

Kohdentaminen kohdalleen

Google AdWords -mainosalustalla voidaan siis luoda sellaisia tekstimainoksia, jotka näkyvät verkon käyttäjälle juuri kun tämä hakee Googlen hakukoneella tietoa niistä tuotteista tai palveluista, joita yrityksesi verkkosivuilla on tarjolla.

Display-mainontaa puolestaan voidaan kohdentaa paitsi verkon käyttäjien mielenkiintojen ja yksittäisten, mainostajan valittavissa olevien verkkosivujen avulla, myös käyttäjien sijainnin ja demografisen tietojen sekä ajankohdan perusteella. Kohdentamisvaihtoehdot ovat siis varsin kattavat ja näin niitä voi tehokkaasti soveltaa erilaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Bannerimainonnassa haasteeksi muodostuu ihmisten kiinnostuksen herättäminen verkon informaatiotulvan keskellä. Onneksi myös Display-mainoksia voidaan AdWords-hakusanamainosten tapaan näyttää reaktiivisesti eli suoraan ihmisten verkkokäyttätymiseen perustuen.

Display-mainoksissa reaktiivisuuteen päästään erityisen hyvin käsiksi, kun mainoksia ryhdytään näyttämään erikseen sellaisille verkon käyttäjille, jotka ovat jo vierailleet yrityksesi verkkosivuilla, mutta jättäneet ostoksen tai esimerkiksi yhteydenoton tekemättä. Tällöin puhutaan mainosten retargetoinnista eli uudelleenkohdentamisesta. AdWords-hakusanamainonnan tapaan myös retargetoinnissa mainonta perustuu siihen ennakkotietoon, että vierailija on jo osoittanut kiinnostusta yritystäsi kohtaan. Tämän tiedon hyödyntäminen parantaa mainonnan tehoa huomattavasti.

 

Mikko kertoo videolla digitaalisen mainonnan kohdentamisesta.

Ten Points For Advertisement A

Jokaiselle AdWords- ja Display-mainokselle lasketaan automaattisesti laatupisteet. Jos mainoksella on hyvät laatupisteet, sitä näytetään samoista mainospaikoista kilpailevia mainoksia todennäköisemmin. AdWords-hakusanamainontaa tehdessä laadukkaammat mainokset nousevat esimerkiksi Googlen ensimmäisen hakutulossivun yläosaan herkemmin ja halvemmalla. Display-mainonnassa laadukkaammaksi koetut mainokset puolestaan saavat parhaiten näkyviä mainospaikkoja enemmän.

Mainoksen laatupisteet määräytyvät suurelta osin sen mukaan, miten relevantiksi verkon käyttäjät kokevat mainoksen sillä hetkellä, kun se tulee verkossa vastaan. Tärkeä perussuositus on se, että mainoksen sisällön tulisi mahdollisimman hyvin vastata verkon käyttäjän Google-hakua tai muita tiedossa olevia mielenkiinnon kohteita. Tärkeää on myös, että mainoksen sisältö vastaa mainoksen linkin takaa löytyvän sivun sisältöä. Jos esimerkiksi mainoksessa näkyy tietty tarjous, tulisi mainosta klikattuaan päätyä sivulle, jossa mainostetun tuotteen tai palvelun voi suoraan ostaa tällä tarjouksella.

Lisäksi laatupisteisiin vaikuttavat olennaisesti verkkosivun tekniset ominaisuudet. Näistä ominaisuuksista kannattaa olla tietoinen jo verkkosivuja luodessa ja viimeistään silloin, kun AdWords- tai Display-mainontaa ryhdytään tekemään.

Google myös jatkuvasti mittaa mainonnan toimivuutta – jos mainos aiheuttaa paljon toimintaa (mainosta klikataan) katsoo Google sen olevan kohderyhmälleen relevantti ja näin mainoksen laatupisteet nousevat. Pisteiden nousu tarkoittaa samalla sitä, että mainonnan kustannukset laskevat. Kustannusten laskeminen johtuu siitä, että Google haluaa kannustaa mainostajia tekemään laadukasta eli verkon käyttäjien kannalta mielekästä mainontaa huonolaatuisten ja huonosti kohdennettujen mainosten sijaan. Laatuun ja kohdennukseen panostaminen siis kannattaa!

Tee mainontaa, jolle on kysyntää

Moniin muihin perinteisen ja digitaalisen markkinoinnin keinoihin verrattuna AdWords- ja Display-mainonta tavoittaa ihmiset oikea-aikaisemmin eli esimerkiksi juuri kun nämä ovat tekemässä tuotevertailua tai ostopäätöstä verkossa.

Mainontaa Googlen verkostoissa on luontevaa ja tehokasta hyödyntää sekä uusasiakashankinnassa että nykyisten asiakkaiden sitouttamisessa esimerkiksi lisä- ja ristiinmyynnin keinoin. Google-mainonta merkitsee myös sitä, että yrityksesi näkyy entistä paremmin myös verkossa – olet siis olemassa!

Olemme Google Partner –sertifioitu mainostoimisto. Partner –kumppanit ovat Googlen sertifioimia digitaalisen markkinoinnin yrityksiä, jotka tuntevat Googlen tuotteet ja tietävät, miten asiakas saa parhaan hyödyn irti mainonnasta. Teemme hakusanamainontaa monille eri asiakkaille, kuten Vaasan Sähkölle ja Vaasan Seudun Portaalille.

Kiinnostuitko? AdWords- ja Display-mainonnasta voit kysyä lisää Mikolta!