# Maailma muuttuu – ja markkinointi siinä mukana

05.05.2014

Markkinoinnin välineet ja kommunikaatiomuodot eivät koskaan ole olleet runsaslukuisempia – suurimpana tekijänä siinä on ollut digitaalisten alustojen määrän ja käytön kasvu. Sekä ihmisten keskinäinen että mainostajien ja ihmisten välinen kommunikaatio on lisääntynyt ja ottanut uusia muotoja viime vuosien aikana.

Kaiken keskiössä olevat ihmiset pysyvät kuitenkin samanlaisina vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Ihmisiin vetoavat tarinat ja tunteet. Siksi sisältömarkkinointi on yhä voimakkaammin nouseva trendi ja aihepiiri myös vuonna 2014.

Sisältömarkkinointi tarkoittaa relevantin ja kiinnostavan sisällön jakamista säännöllisesti ja kohdennetusti suoraan oikeille asiakkaille. Sisältömarkkinoinnin kautta voidaan tuottaa käyttäjiä kiinnostavaa materiaalia, joka houkuttelee molemminpuoliseen kommunikaatioon ja tuottaa tuloksia. Ennen sisällöntuottamisen aloittamista on kuitenkin päästävä hyvin kiinni siihen, mitä asiakas ajattelee, jolloin voidaan tuottaa asiakasta kiinnostavaa materiaalia. Kommunikaatio ja tiedon keruu mahdollistavat paremmin kohdennettavaa, osumatarkkuudeltaan tarkempaa materiaalia, mutta tuottaa myös erinomaista tietoa tuote- ja palvelukehityksen, viestin sekä kommunikoinnin kehittämisen tarpeisiin. Kuten Mikael Nemeschansky Hasanilta osuvasti sanoi messukeskuksessa 24.4: ”Markkinointi ei enää ole kampanjoiden rakentamista, vaan jatkuvaa kommunikointia asiakkaan kanssa.”

Tuukka