# Laadukas sisältö tuottaa tulosta

16.08.2015

Sisällöntuotanto

Laadukkaan sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan vaatii paitsi aikaa ja sisällön tuottajia, myös toteutuskelpoisen suunnitelman. Laadukas sisältö on samanaikaisesti sekä luovaa että strategista – sisällön tarkoitus on aina saada kohderyhmät innostumaan ja lopulta asetetut tulokset toteutumaan.

Hyvässä sisältömarkkinoinnissa kanavilla ei ole itseisarvoa, vaan ne ovat keino osallistamiseen engagement eli tuloksellisen vuorovaikutuksen luomiseen brändin ja sen kohdeyleisöjen välille. Sisältö- ja kanavaratkaisut tehdään aina kohderyhmät edellä — tärkeintä on löytää parhaat ajat ja paikat kohderyhmien puhuttelemiseen.

Miten laadukas sisältö syntyy?

 

Algoritmit suosivat laatua

Myös Googlen ja Facebookin algoritmit ovat viime vuosina alkaneet suosia yhä enemmän laadukkaita eli kohdeyleisöä aidosti kiinnostavia sisältöjä vähemmän kiinnostavien kustannuksella. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siten, että Googlen mainosverkostossa ja Facebookissa mainostaja maksaa mainonnasta sitä vähemmän mitä laadukkaampaa sisältö on.

Sisällön laatu määräytyy pitkälti sen perusteella, miten hyvin sisältö on onnistunut osallistamaan verkon käyttäjiä. Osallistamisen mittareita Facebookissa ovat esimerkiksi tykkäysten ja kommenttien lukumäärät ja Googlen AdWords -verkostossa mainoksen ansaitsemat klikkaukset.

Olivat yrityksen tavoitteet ja niitä parhaiten tukevat kanavavalinnat mitä hyvänsä, sosiaalisessa mediassa kannattaa aina panostaa siihen, että sisällöt ovat kohderyhmän tarpeita palvelevia. Laadukkaat sisällöt tavoittavat, kiinnostavat, innostavat ja lopulta tekevät aitoa, mitattavissa olevaa tulosta.

Lisätietoa sosiaalisen median sisällöntuotannosta tarjoaa Mikko!