# Kohdistaminen digimarkkinoinnin vahvuutena

04.06.2014

Nykyään markkinointi vaatii yhä tarkempaa ja tarkempaa kohdistamista. Printissä se on mahdollista heikosti (voit kohdentaa lehden lukijakunnan profiilin mukaisesti), mutta digimarkkinoinnin hienous piilee juuri sen neulanterävässä kohdistamisessa. Tavoitat juuri sinulle relevantit kohderyhmät, eikä rahaa tarvitse kuluttaa turhaan massoille huuteluun. Ja kyllähän jokainen meistä kuulee mieluummin tuotteista ja palveluista, joista on oikeasti kiinnostunut. Oikealla kohdentamisella markkinoija voi siis säästää rahaa ja vaivaa, ja kuluttaja saa tarvitsemaansa tietoa. Win-win! Kohdennettu mainonta tuo nimittäin parempia tuloksia, kun oikea viesti tavoittaa oikeat ihmiset.

Kohdistamisen miettiminen aloitetaan yleensä asiakkaan kanssa yleisellä keskustelulla: keitä yrityksen asiakkaat ovat, mistä he pitävät, mistä ovat kiinnostuneita? Miten yritys näkee omat asiakkaansa? Tämän jälkeen käytetään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä datan keräämisessä ja analysoinnissa. Mm. haastattelut, erilaiset raportit ja ostokäyttäytymisen tutkiminen tarjoavat hyödyllistä tietoa asiakkaiden intresseistä ja motiiveista. Joskus tulokset tarjoavat yllättävääkin tietoa yrityksen kohderyhmistä.

Kohderyhmien (ja ostajapersoonien) määrittelyn jälkeen tulee suunnitella kampanjat niin, että ne puhuttelevat jokaista kohderyhmää heidän kielellään. ”Kaikille” suunnattu mainonta ei toimi, koska se on liian yleistä – ei kannata siis vain lätkiä sokeana bannereita, jotka näkyvät kaikille Suomessa. Esimerkiksi McDonald’sin TV-spotti (alla) ärsyttää monia, mutta uppoaa varmasti kohderyhmäänsä – ongelma tulee siinä, että se tavoittaa yli oman kohderyhmänsä, koska TV ei tarjoa riittävää kohdistustarkkuutta.. Digissä samaa kampanjaakin voi pienellä vaivalla muutella niin, että se näkyy eri kohderyhmille eri viestivariaatioilla.

 

Miten ja miksi kohdennettua markkinointia kannattaisi siis tehdä?

1) Kohdennuksella säästetään euroja

2) Kohdistaminen tuottaa parempia tuloksia

3) Voidaan tuottaa erilaisia sisältöjä, jotka toimivat eri kohderyhmien kanssa.

Mikko