# CM-tiimi yrityksen apuna 24/7

08.11.2014

Olet ehkä jo kuullut Community Management -palvelustamme, mutta nyt on aika raottaa verhoa lisää.

Yritysten pulmana on usein se, ettei niillä ole etenkään aikaa ja resursseja toimia tehokkaasti sosiaalisessa mediassa, sillä se edellyttää toimintaa tavanomaisten työaikojen ulkopuolella ja jatkuvasti. Community Management -palvelu on kehitetty vastaamaan tähän ongelmaan. Palvelu tarjoaa käyttöön sosiaaliseen mediaan ja sisältömarkkinointiin koulutetut ja perehtyneet erikoisosaajat, joita yrityksien saattaa olla hankala löytää riveistään.

Oleellista on, että toiminnalla on selkeä tavoite, joten kaiken on lähdettävä brändistä ja yrityksen taustoista. Ennen Community Management -palvelun aloittamista laaditaan sisältösuunnitelma, jolla varmistetaan, että sisältö vastaa yrityksen tavoitteita ja haluttua mielikuvaa. Sisältösuunnitelmaan sisältyy muun muassa tärkeimmät kohderyhmät ja tieto siitä, millaista sisältöä jaetaan, missä kanavissa ja milloin.

Palvelun idea on se, että Community Management -tiimi ottaa haltuun asiakkaan sosiaalisen median kanavat sovituilta osin, kuten sisällöntuotannon, aktivoinnin, asiakaspalvelun tai mainonnan alueilla. Yritykset voivat valita palveluun haluamansa toiminnot, joihin kuuluvat esimerkiksi sisältöjen suunnittelu ja postaaminen, mainosten laatiminen näkyvyyden varmistamiseksi, tuoreiden kuvien ja muiden materiaalien hankkiminen sekä kommentteihin vastaaminen. Jos yrityksesi järjestää tilaisuuden tai tapahtuman, CM-tiimi voi tulla paikalle taltioimaan tunnelmia ja välittämään niitä sosiaaliseen mediaan.

Tiimin etuna on se, että yrityksen sosiaalisen median sisältöjä on suunnittelemassa ja toteuttamassa usea ihminen. Tämä takaa sen, että sisältö on monipuolista eikä se uraudu ja jämähdä tietynlaiseksi. Yrityksien saattaa olla vaikea kertoa omasta toiminnastaan, koska sitä tarkastellaan liian läheltä ja muille mielenkiintoiset tai merkitykselliset asiat ovat osa rutiineja. Tiimi koulutetaan katsomaan asiaa kohderyhmän silmin.

Mitä kanavia yritykset sitten käyttävät? Facebook on ehdottomasti suosituin sosiaalisen median kanava, ja sen hyödyntäminen mainonnan kohdentamisessa on omaa luokkaansa. Jotta kohdentaminen onnistuu mahdollisimman tehokkaasti, kohderyhmää on ymmärrettävä, tunnistettava sen tarpeet ja käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa.

Facebook-mainontaa voi kohdentaa loputtomasti. Suurin etu mainonnan kohdentamisessa on se, että sillä voidaan tavoittaa uusia tykkääjiä. Facebookin rinnalle on nousemassa Instagram, jonka perään asiakkaat kyselevät yhä enenevissä määrin. Lisäksi LinkedIn on hyvä etenkin rekrytointia varten, ja sillä voidaan rakentaa tietynlaista mielikuvaa työnantajasta.

Sosiaalinen media on erityisen tärkeä suoraan kuluttajille myyville yrityksille, sillä tällaisten yritysten kohderyhmiä on eniten sosiaalisessa mediassa. Silti somesta hyötyvät myös B2B-yritykset, sillä yritysten taustalla on aina ihmisiä, jotka ovat sosiaalisessa mediassa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Mikkoon.