# C2 Advertising - The Creative Engagency

04.06.2015

Neljässä ja puolessa vuodessa on tapahtunut paljon — meistä on muotoutunut värikäs ja monipuolinen mainostoimisto, joka tarjoaa laajan skaalan erilaisia markkinointi- ja mediaratkaisuja.

Nyt muutumme perinteisemmästä mainostoimistosta luovaksi osallistamoksi (Creative Engagency). Kirkastimme toiminta- ja ajattelutapaamme, koska haluamme kehittää toimintaamme yhä paremmaksi ja keskittyä siihen, missä olemme parhaita. Jatkossa toiminnallamme on selkeä ideologia:
 

Kaikki, mitä teemme, aiheuttaa toimintaa.

 
C2 Advertisingin tärkein tehtävä on toiminnan luominen. Osallistaminen ja toiminnan aikaansaaminen vaativat siirtymistä yksittäisistä markkinointitoimenpiteistä kohti strategista, kokonaisvaltaista toimintatapaa. Tuloksellista markkinointia on saada yleisö toimimaan luomalla vuorovaikutusta brändin ja kohdeyleisön välillä.
 

Teemme toimivaa markkinointia, joka on tavoitteellista, kiinnostavaa, innostavaa ja sitouttavaa. Se herättää tunteita, houkuttaa ajattelemaan ja koukuttaa mukaansa.

 
Ymmärtämällä yleisöjen sisällönkulutusta ja mielenkiinnonkohteita pystymme tekemään oikeita päätöksiä, jotka johtavat kohderyhmälle relevantteihin ja heitä palveleviin ratkaisuihin. Luovassa osallistamisessa kanavilla ei ole itseisarvoa, vaan ne ovat keino osallistamiseen. Sisältö- ja kanavaratkaisut tehdään kohderyhmä edellä — tärkeintä on löytää oikea aika ja paikka puhutella yleisöä.

Uudistuksen myötä kokoamme luovan tiimin projektikohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Pyrimme samalla osallistamaan asiakkaitamme enemmän kaikissa vaiheissa. Yhdessä toimimalla pystymme löytämään luovia ratkaisuja, jotka koskettavat kohdeyleisöjä ja johtavat menestykselliseen mainontaan.
 

Me olemme C2 Advertising — The Creative Engagency.