# Astu lähemmäksi asiakasta - Miksi B2B-yrityksen kannattaa panostaa sosiaaliseen mediaan? Osa 2

11.02.2015

Tavoitteellinen pitkän tähtäimen tarinankerronta on tehokkaampaa kuin perinteiset, lyhytkestoiset myynninedistämiskeinot. Tässä blogikirjoituksessa esittelemme kolmen B2B-yrityksen General Electricin, Maersk Linen ja Volvo Trucksin sosiaalisen median käyttöä. Linkki edelliseen blogikirjoitukseen löytyy tästä.

General Electric

GE on suuryritys, joka toimii useilla markkinoilla. Koska asiakassegmentit vaihtelevat paljon markkinoiden välillä, olisi kaikkien segmenttien palveleminen yhden käyttäjätilin kautta hyvin haastavaa. Tämän vuoksi GE:llä on yrityspuolella käytössään monia erillisiä käyttäjätilejä, jotka on jaoteltu markkinoiden ja kohdeyleisöjen mukaan.

Hallinnoimalla useita käyttäjätilejä GE pystyy tuottamaan kohdistettua viestintää kullekin asiakassegementille, mikä luo arvoa kohderyhmille. Tällä hetkellä yrityksellä on esimerkiksi Twitterissä yhteensä 16 eri B2B-käyttäjätiliä. Tämän lisäksi GE:llä on jokaisessa kanavassaan myös niin sanottu päätili, jolla se harjoittaa pääasiassa laajasti kohdennettua kattomarkkinointia ja mielikuvaviestintää.

Yritys pyrkii aktiivisesti tuomaan esille esimerkiksi sen ekologisuutta ja yhteiskunnallista vastuuta, mikä vahvistaa yrityksen imagoa. Tämä on hyvä keino herättää kiinnostusta myös suuremman yleisön keskuudessa siihen liittyvän emotionaalisen latauksen avulla. Yhteiskunnallisesti vastuullinen yritys ja brändi tekevät GE:stä ihmisläheisen ja kuluttajia miellyttävän markkinasta riippumatta. Ihmisläheisyys näkyy myös GE:n käyttämissä infograafeissa, joista informaatio on helposti saatavilla.

Maersk Line

Laivavarustamon viestinnän ei tarvitse olla tylsää. Suurten konttien ja rahtilaivojen liikkuminen merellä on ehdottomasti kertomisen arvoinen asia, mikäli sen osaa tuoda mielekiintoisesti esille.

Maersk Linen vahvuus on, että se tarjoaa yleisölle pääsyn rahtilaivavarustamon arkeen, ja se panostaa paljon visuaaliseen kerrontaan. Sisällöntuotanto ei ole kampanjaluonteista, vaan elää jatkumona yrityksen arjessa. Suunnitelmallisesti tuotetut kuvat ja videot yhdistettynä lyhyisiin kuvauksiin muodostavat pieniä arjen tarinoita, jotka tarjoavat näkymän pintaa syvemmälle. Tältä näyttää esimerkiksi maailman suurimman rahtialuksen rakentaminen.

Maersk Line pyrkii tuomaan sosiaalisessa mediassa esiin myös kilpailullisia etujaan. Laivavarustamo päätti esimerkiksi taannoin pitää Instagram-seuraajansa ajan tasalla kertomalla omasta logistisesta tehokkuudestaan kahden maailmanennätyksen rikkomisen myötä, mikä varmasti jää kohderyhmän mieleen.

 

Volvo Trucks

Volvo Trucksin ehdottomasti onnistunein panostus sosiaalisessa mediassa on ollut The Epic Split, jossa esiintyy elokuvatähti Van Damme. Tavoittaakseen kohderyhmän, Volvo Trucks päätti luoda videon avulla viraalin sosiaalisen median ilmiön, joka leviää orgaanisesti tavoittaen lopulta kohderyhmänsä. Video tuo humoristisesti, mutta näyttävästi esille Volvon rekkojen peruutusominaisuutta ja on kerännyt Youtubessa lähes 78 miljoonaa katselukertaa.

Nykyaikaisessa keskustelevassa viestinnässä B2B-yritykset voivat käyttää sosiaalista mediaa myös puhutellakseen asiakkaitaan vapaamuotoisesti. Keskustelevassa viestinnässä kuluttajat voivat käyttää sosiaalista mediaa kommunikoidakseen keskenään ja jakaakseen kokemuksiaan tämän välityksellä.

Volvo Trucks pyrkii aktiiviseen dialogiin yleisönsä kanssa. Yritys jakaa asiakkaidensa kuvia ja pyrkii osallistamaan heitä keskusteluun. Nämä pienet eleet auttavat herättämään uusien asiakkaiden kiinnostuksen ja ennen kaikkea lujittamaan suhdetta nykyisiin asiakkaisiin, mikä luo brändiuskollisuutta. Sosiaalinen media ei ole vain viestintää, vaan myös tekoja. Volvo Trucks haluaakin olla mahdollisimman helposti lähestyttävä ja aidosti lähellä asiakkaita.

Volvo Trucks

Volvo Trucks jakaa aktiivisesti asiakkaidensa kuvia.

Edellä mainitut yritykset ovat ymmärtäneet sosiaalisen median ja laadukkaiden sisältöjen roolin välineenä tuoda omaa liiketoimintaa esille markkinalle poikkeuksellisella tavalla. General Electric, Maersk Line ja Volvo Trucks osaavat herättää asiakkaissa tunteita, jolloin ne eivät vetoa vain asiakkaiden rationaaliseen puoleen.

Voittaako sinun tarinasi, ja osaatko ilmaista sen tavalla, joka jää kohderyhmän mieleen?